Beweegzorg verwijskaart

Buiten de reguliere fysiotherapie, handtherapie en ergotherapie bij Core Active Fysiotherapie om zijn er verschillende beweeggroepen die we vanuit onze praktijk aanbieden. Een aantal hiervan worden in samenwerking met verschillende partners georganiseerd. Om een overzicht over de verschillende programma’s te krijgen hebben we de verwijskaart ontwikkeld, klik hier om deze te downloaden.

Gezondheid en Gedrag Methodiek

Bij gezondheidscentrum Core Active staat de ‘Gezondheid en Gedrag’ (GG) methodiek centraal. Dit betekent dat er binnen ons centrum veel aandacht is voor de persoonlijke wensen en doelen van de cliënt. ‘Positieve gezondheid’ en regie ervaren over je eigen gezondheid, zijn hierbij speerpunten. Deze GG methodiek wordt ook in de beweegprogramma’s gebruikt.  In de beweeggroepen is er ruimte tot het ontwikkelen van persoonlijke doelen. Met behulp van groepsgenoten en professionele begeleiding, wordt er gestreefd naar een duurzaam eindresultaat.

Wilt u meer weten over de beweeggroepen, of heeft u patiënten of cliënten die u wilt laten instromen in één van de beweegprogramma’s, neem dan contact op via fysiotherapie@core-active.com of via de contactgegevens op de verwijskaart.