health


Ergotherapie


Ergotherapie richt zich op mensen die in hun dagelijkse handelingen problemen of beperkingen ervaren. Onze ergotherapeuten werken samen met u aan het verbeteren van het uitvoeren van dagelijkse handelingen. Zo kunt u zo zelfstandig mogelijk blijven functioneren. Deze behandelingen kunnen bij Core Active in de praktijk plaatsvinden, maar binnen Amsterdam West kan dit ook bij u thuis. De ergotherapeuten gaan geregeld op huisbezoek om patiënten in hun vertrouwde omgeving te behandelen

Binnen Core Active werken de ergotherapeuten binnen het handenteam. Ze zijn gespecialiseerd in hand- en polsaandoeningen. Zo kan de ergotherapeut bijvoorbeeld een spalk voor u maken die uw arm en- of hand corrigeert, steunt en rust geeft. Ergotherapie is zorg op maat, zorg die afgestemd wordt op de wensen van de cliënt. De ergotherapeut gaat dus na wat de patiënt belangrijk vindt. Daarna wordt een observatie gedaan van de dagelijkse activiteiten om zo na te kunnen gaan wat de beperkingen en mogelijkheden zijn.

De ergotherapeut:

Adviseert en begeleidt bij barrières in dagelijkse activiteiten
Denkt mee over de keuze en verdeling van activiteiten in de dag
Geeft voorlichting aan mantelzorgers en naaste betrokkenen

Vergoedingen

Ergotherapie valt voor een groot deel binnen de basisverzekering. Vanuit de basisverzekering wordt 10 uur vergoed voor ergotherapie. Zo wordt per jaar 10 uur aan ergotherapie vergoed. Heeft u deze 10 behandeluren inmiddels gehad en valt de therapie buiten de verzekering, kunt u hier de kosten van ergotherapie vinden.

Ergotherapie bij Core Active