logo-core-active


Samenwerking


Bij Core Active staat u als cliënt of patiënt altijd centraal. Mochten wij u binnen de fysio- of handtherapie onverhoopt niet tot het gewenste einddoel kunnen begeleiden, dan zullen we samen met u kijken wat een gepaste oplossing kan zijn. Door de actieve samenwerking die we hebben met verschillende ziekenhuizen, praktijken en gezondheidscentra in Amsterdam West kunnen wij u snel doorverwijzen naar een passende organisatie.
Vanuit Core Active Fysio- en handtherapie werken nauw samen met diverse ziekenhuizen in Amsterdam, zoals het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Vanuit Novarum en de Nederlandse Obesitas Kliniek worden doorgaans cliënten doorverwezen. Cliënten komen hier onder begeleiding van één van de fysiotherapeuten te sporten en samen te streven naar een gezondere leefstijl.

Fit in west

Core Active maakt actief deel uit van het netwerk Fit in West, wat zorg, sport en welzijn, de gemeente en bedrijven met elkaar verbind. Hierin zijn naast de Gemeente Amsterdam, onder andere Reade (centrum voor revalidatie en reumatologie), verschillende huisartsen, wijkteams en diverse fysiotherapie praktijken vertegenwoordigd. Het gezamenlijke doel is om de inactieve bewoners van Amsterdam West, met psychosociale problemen en chronische aandoeningen, te stimuleren om een gezondere leefstijl aan te leren. Hierbij wordt vooral gericht op goed mogelijk is, de GG-omgeving (gezondheid en gedrag).

Health

Vanuit Fit in West is de Healthtour ontstaan, waarin momenteel twee projecten worden aangeboden, de Healttour BMI en de Tour 66. De Healthtour is BMI richt zich op deelnemers met overgewicht, waarbij de Tour 66 zich richt op deelnemers van 65+. Beiden zijn gericht op gezondheid, waarbij sport en bewegen een grote rol speelt.
Binnen de eigen discipline Health werken we ook samen binnen een aantal maatschappelijke projecten. Zo wordt er voor verschillende stichtingen (Kantara Brug, Roads en Altra Arkin) beweegaanbod voor gecreëerd, welke onder begeleiding staan van één van onze therapeuten of trainers.