logo-fysiotherapie


Vergoedingen Fysiotherapie


In principe wordt fysiotherapie vergoed door uw zorgverzekeraar. Fysiotherapie zit in het aanvullende pakket. Mocht u alleen een basis verzekering hebben of over uw verzekerde budget heen zijn staan hieronder de tarieven vermeld.
Core Active Fysiotherapie heeft met alle verzekeraars een contract. Hierdoor kunnen de behandelingen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.

Fysiotherapie zitting per 25 minuten€ 35,00
Oedeemtherapie zitting 45 minuten€ 45,00
Fysiofitheidsscan€ 60,00
Lange zitting voor personen met complexe en/of meervoudige zorgvragen€ 45,00
Fysio fitness€ 24,50
Telefonische zitting€ 10,00
Screening€ 15,00
Intake en onderzoek na screening€ 35,00
Intake en onderzoek na verwijzing€ 45,00
Eenmalige fysiotherapie consult€ 68,00
(Sport)massage per 30 minuten€ 30,00
Medische Personal training 60 minuten€ 60,00
Toeslag voor uitbehandeling€ 22,00
Inrichtingstoeslag€ 15,00
Correctiezolen€ 63,50
Niet nagekomen afspraak€ 34,00
(Eenvoudig, kort) rapport€ 25,00
(Meer gecompliceerd) rapport€ 35,00

Bekijk hier de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de fysiotherapie.

 

Privacyregeling

Core Active Fysiotherapie houdt een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) van toepassing. Op grond van de wet- en regelgeving mag de fysiotherapeut zonder uw toestemming geen gegevens uit het behandeldossier aan derden verstrekken. De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd. Tijdens het onderzoek of de behandeling kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden. De fysiotherapeut zal de behandelruimte verlaten tenzij het voor het onderzoek of de behandeling functioneel is.

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over uw behandelend fysiotherapeut. In dat geval vragen wij u dit eerst met hem/haar of met een van onze collega’s te bespreken. Blijft een bevredigende oplossing uit of bespreekt u uw probleem liever met een onafhankelijk persoon, dan verwijst Core Active Fysiotherapie u naar een externe klachtencommissie.

Vergoeding Fysiotherapie bij Core Active