Vergoedingen Ergotherapie


Hieronder staan de tarieven voor de ergotherapie. Uit de basisverzekering wordt 10 uur vergoed voor ergotherapie. Wel wordt hierbij het eigen risico aangesproken. Deze 10 uur krijgt u per kalenderjaar vergoed. Mocht de behandeling meer dan 10 uur in beslag nemen zijn de volgende tarieven van toepassing.

Reguliere zitting (per 50 minuten)€ 38,00
Toeslag thuisbehandeling enkelvoudige ergotherapie€ 28,00
Toeslag thuisbehandeling instructie mantelzorger€ 28,00
Telefonische zitting€ 15,00
Niet nagekomen afspraak€ 38,00
(Meer gecompliceerd) rapport€ 90,00

Niet nagekomen afspraken worden volledig doorgerekend, afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd! N.B. Uw verzekeringsmaatschappij vergoedt dit niet.
Mocht u klachten hebben over de ergotherapeut gaat u dan naar ergotherapie.nl

CONTRACTEN

Core Active heeft met alle verzekeringsmaatschappijen een overeenkomst. Patiënten dienen zelf bij te houden hoeveel keer ze verzekerd zijn. Dit houdt in dat met uitzondering van de maatschappijen die een restitutiepolis hanteren, wij bij alle verzekeringen rechtstreeks declareren. Patiënten die niet voor Ergotherapie verzekerd zijn dienen zelf te betalen na iedere behandeling.

Vergoedingen handtherapie bij Core Active